Privaatsuspoliitika

Olme võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud meie poolt hallatava Hallika talu veebilehe kasutamisel. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete kogumine võimaldab meil rahuldada Teie soove ja probleemide korral neid koos lahendada. Kliendi andmed ei ole teada kolmandatele isikutele. Austame oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Oleme isikuandmete vastutavad töötlejad, kes edastavad maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmed on andmed, mida me kogume veebilehe kaudu lepingu täitmiseks või kliendiga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

· kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebilehel kliendi kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu

· tellimuse sooritamisel veebilehel, isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel

Muude andmete kogumine

Statistilistel eesmärkidel kogume andmeid veebilehe külastajate kohta (külastuse aeg, kestus, külastajate arv, jne.). Need andmed ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid need annavad statistilist teavet, mida saame analüüsida ja seeläbi veebilehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil. Külastaja teavet ei edastata kolmandatele osapooltele.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Hallika talu uudistest ja kampaaniatest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest kampaaniatest, saab ennast adressaatide seast igal ajal eemaldada.

Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Hallika talu veebilehe külastamise ja tellimuste sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Hallika talu veebilehte kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.

Privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 2020. aasta juunis.